PPlK

1
Zpravodaj č.1
  
2
Zpravodaj č.1
3
Zpravodaj č.1
4
Zpravodaj č.1
  
5
  Zpravodaj č.1
  
6
Zpravodaj č.1
7
 Zpravodaj č.1 
8
 Zpravodaj č.1 
9
Zpravodaj č.1
10
 Zpravodaj č.1 
11
Zpravodaj č.1
12

  
13 14 15 16 17 18
  
19
  
20 21
  
22

 

Dokumenty soutěže

Přihláška do soutěže PPlK 2022/23  
Rozpis soutěže 2022/23  Zpravodaj č.1   
Rozlosování ročníků 2022/23 Zpravodaj č.1  
Adresář org. pracovníků oddílů      
Soupiska družstva  
Sestava družstva  
Prohlášení o zdravotní spůsobilosti  
Kódy oddílů PPlK Zpravodaj č.1  
Přehled soupisek družstev podzim 2022 Zpravodaj č.1