PPlK

1
Zpravodaj č.1
  
2
Zpravodaj č.1
3
Zpravodaj č.1
4
Zpravodaj č.1
  
5
  Zpravodaj č.1
  
6
Zpravodaj č.1
7
 Zpravodaj č.1 
8
 Zpravodaj č.1 
9
Zpravodaj č.1
10
 Zpravodaj č.1 
11
Zpravodaj č.1
12
Zpravodaj č.1
  
13
Zpravodaj č.1
14
 Zpravodaj č.1 
15
Zpravodaj č.1
16
Zpravodaj č.1
17
Zpravodaj č.1
18
Zpravodaj č.1
  
19
Zpravodaj č.1
  
20
 
21

  
22
 

 

Dokumenty soutěže

Přihláška do soutěže PPlK 2022/23  
Rozpis soutěže 2022/23  Zpravodaj č.1   
Rozlosování ročníků 2022/23 Zpravodaj č.1  
Adresář org. pracovníků oddílů        
Soupiska družstva  
Sestava družstva  
Prohlášení o zdravotní spůsobilosti  
Kódy oddílů PPlK Zpravodaj č.1  
Přehled soupisek družstev podzim 2022 Zpravodaj č.1