12.06.2022

12.06.2022

Ve středu 15.6.2022 uplyne termín pro podání přihlášek do PPlK 2022/23. Oddíl který svoje družstvo ještě nepřihlásil, ať tak bez prodlení učiní.