01.07.2019

Na stránkách ČKA je zveřejněn zajímavý článek k novele přestupního řádu. www.kuzelky.cz/clanek.php?id=3108.