09.03.2021

Na stránkách ČKA je zveřejněn článek o   ukončení sezóny 2020/21  . Z toho plynou i další kroky které náš kraj musí akceptovat. Letní pohár je stále možné dohrát a taktéž je ve hře MPK 2021. Sledujte proto i nadále stránky kraje a ČKA.