10.9.2016

Na stránkách ČKA je zveřejněn postup pro zadavání zápisu on-line, který do budoucna nahradí stávající systém řízení soutěží. Prostudujte si to a vytvořte si účet. Vše směřuje k novému on-line systému, proto neváhejte.